CE-märkning och prestandadeklarationer

Enligt Byggproduktförordningen gäller CE-märkning för bärande komponenter som görs tillgängliga på marknaden som enskilda komponenter eller som en byggsats (minst två separata komponenter som måste kombineras för att inkorporeras i byggnadsverk) och som är avsedda för användning i någon form av byggnadsverk (bortsett från bärverk avsedda för marina tillämpningar och offshore).

 

Byggproduktförordningen kräver att en prestandadeklaration (DoP) skall lämnas för alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard och för att en CE-märkning ska kunna fästas på produkten, på förpackningen eller i den medföljande dokumentationen.

 

Läs mer om CE-märkning och prestandadeklarationer här