Förteckning över utförandekrav

Förteckning över utförandekrav definieras i SS-EN 1090-2 som en samling dokument som preciserar tekniska specifikationer och krav för ett bestämt bärverk i stål. Förteckningen innehåller tilläggsinformation som krävs för utförandet och som enligt SS-EN 1090-2 ska föreskrivas. Förteckningen över utförandekrav kan ses som en samling specifikationer och krav för tillverkning och montering av konstruktionsdelar av stål där tillverkningskraven ges som en samling komponentspecifikationer enligt SS-EN 1090-1.

 

Läs mer om förteckning över utförandekrav här