Komponentspecifikation

Komponentspecifikationen definieras i SS-EN 1090-1 som ett eller flera dokument som ger all nödvändig information och tekniska krav för tillverkning av bärverksdelen. Komponentspecifikationen kan liknas vid vad som ofta kallas tillverkningsritningar. Förutom all normal information på tillverkningsritningarna (t ex dimensioner, stålsort, svetsstorlek, toleransklass, ytbehandling etc) bör ritningarna även innehålla uppgifter om aktuell utförandeklass.