Kontroll (Byggnad)

Enligt PBL har byggherren skyldighet att upprätta en kontrollplan som ska fastställas av byggnadsnämnden i startbeskedet. Kontrollplanen ska bl a innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska göras och vad de ska avse samt vem som ska göra kontrollerna.

 

I EKS förtydligas kontrollkravet enligt PBL till att kontrollen ska omfatta mottagningskontroll och utförandekontroll. Utförandekontroll delas i sin tur upp i grundkontroll respektive tilläggskontroll. Resultaten av utförda kontroller ska dokumenteras och för tilläggskontrollen ska en plan upprättas.