Kontrolldokument

Enligt SS-EN 1090-2 ska levererade ingående produkters egenskaper vara dokumenterade på ett sätt som medger att de kan jämföras med föreskrivna egenskaper och de dokument som bifogas med leveransen av ingående produkter ska kontrolleras mot beställning.

 

Kontrollen av dokument mot beställning gäller för alla levererade och de i verkstad delvis tillverkade produkter som ska ingå i en konstruktion. Kontrollen gäller även för produkter som mottas på byggarbetsplatsen då produkterna inte har tillverkats av entreprenören som ska utföra monteringen.

 

Läs mer om kontrolldokument här