Kontrollplan stål

Om inga särskilda krav på kontroll anges i bygghandlingarna ska stålkonstruktioner kontrolleras enligt EKS och SS-EN 1090-2. Enligt EKS ska en kontrollplan upprättas för tilläggskontroll om detta är aktuellt för det specifika projektet. Enligt SS-EN 1090-2 ska det finnas en kontrollplan som är specifik för konstruktionen. SS-EN 1090-2 skiljer alltså inte på grundkontroll och tilläggskontroll och all kontroll enligt SS-EN 1090-2 bör betraktas som tilläggskontroll. Ansvaret för upprättade av kontrollplanen för en stålkonstruktion läggs normalt på konstruktören eller en sakkunnig utsedd av byggherren.