Monteringsplan

Enligt SS-EN 1090-2 ska, "om bärverkets stabilisering under uppförandet inte är helt uppenbar", en monteringsplan som beskriver entreprenörens monteringsmetod tas fram och kontrolleras mot gällande dimensioneringsregler. I SS-EN 1090-2 sägs även att monteringsritningar eller motsvarande anvisningar ska upprättas och utgöra en del av monteringsplanen.

 

Läs mer om montering här