Tillverkning

Tillverkning definieras i SS-EN 1090-1 som de arbetsmoment som krävs för att framställa en komponent. Sådana arbetsmoment kan till exempel vara beredning, svetsning, mekanisk fastsättning, montering, provning och även dokumentering av deklarerade egenskaper.

 

En tillverkare är, enligt byggproduktförordningen, en fysisk eller juridisk person som tillverkar, eller låter konstruera eller tillverka, en byggprodukt och saluför den under eget namn eller varumärke. Den process tillverkaren ansvarar för kan alltså även omfatta underleverantörer, stålgrossister, konstruktörer etc.

 

Tillverkaren ska vara certifierad enligt SS-EN 1090-1 för aktuell utförandeklass. Certifieringen omfattar inte utförande och montering på byggplatsen, men om tillverkning görs i en fältverkstad på byggplatsen kan den behöva certifieras enligt SS-EN 1090-1.

 

Läs mer om tillverkning här